Dokumenty niezbędne do uroczystości

Zanim przystąpicie do zawarcia związku małżeńskiego, należy dokonać formalności. Żeby do uroczystości mogło dojść, należy skompletować, złożyć i otrzymać wszystkie niezbędne dokumenty.
Można zawrzeć różne formy ślubu i do każdego należy się formalnie przygotować.

Ślub cywilny

Po pierwsze udajcie się do Urzędu Stanu Cywilnego. Polskie prawo stanowi, iż zawarcie związku małżeńskiego, uznawane jest wtedy, kiedy zostanie zawarte w Urzędowy sposób. Sam ślub kościelny nie posiada znamion prawnych.
Ślub cywilny stanowi, iż związek dwojga ludzi posiada pewne podstawy prawne, np. dziedziczenie oraz wspólność majątkową, o ile małżonkowie nie postanowią inaczej.
Na początku należy wybrać datę w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ponownie będziecie musieli odwiedzić Urząd Stanu Cywilnego, aby dopełnić formalności. Tutaj niezbędny Wam będzie zapewne dowód osobisty!

Niezbędne dokumenty to:

 • protokół,
 • skrócony akt urodzenia,
 • zapłata urzędowa i jej potwierdzenie,
 • dokument o braku przeciwskazań do małżeństwa, to w przypadku osób po rozwodzie, lub wdowców,
 • jeżeli któreś z Was jest cudzoziemcem, to akt urodzenia oraz dokument o braku przeciwskazań, musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Ślub kościelny

Ślub konkordatowy, to jeden z najczęściej wybieranych ślubów przez Pary Młode, które chcą zawrzeć ślub kościelny z mocą prawną ślubu Cywilnego.
W tym przypadku należy dostarczyć dokumenty wskazane przy ślubie cywilnym i kościelnym łącznie. Dużym ułatwieniem natomiast jest fakt, że można przystąpić do ceremonii za jednym razem, a przekazanie dokumentów do Urzędu Stanu Cywilnego pozostaje po stronie parafii, w której ślub się odbył.
Uroczystość zaślubin odbywa się w kościele.

Niezbędne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o bierzmowaniu,
 • metryka chrztu ( nie starsza niż 3 miesiące).
 • należy spisać protokół przedślubny,
 • potwierdzenie uczęszczania na nauki przedmałżeńskie,
 • jeżeli wybierzcie parafię poza Waszymi rejonami, to do wybranego kościoła należy dostarczyć licencję, aby uroczystość mogła się odbyć,
 • zaświadczenie o odbyciu spowiedzi przedślubnej.