Ankieta dla Pary Młodej

Proszę o wypełnienie ankiety, w kwestiach w których są już Państwo pewni. Pozostałe tematy omówimy na spotkaniu. Ankieta pomoże nam w określeniu najistotniejszych elementów na dalszym etapie. Ma ona na celu pomóc mi zrozumieć i poznać Państwa oczekiwania, dotyczące Waszego najważniejszego DNIA.

  Dane pary młodej

  Zaślubiny

  Wizerunek Pary Młodej — Panna Młoda

  Wizerunek Pary Młodej — Pan Młody

  Wizerunek Pary Młodej — wspólne

  Druhny/Drużbowie

  Świadkowie

  Rodzice

  Dekoracje i florystyka

  Zaproszenia i winietki

  Muzyka i wideo

  Nocleg i transport

  Atrakcje